Relaxatie therapie
Sofrologie

We baseren ons bij deze behandeling op de sofrologie. Daarbij streeft men naar meer bewustzijn van zowel je lichaam als van je

geest. We zien het als het ware als één geheel.

Experts in ons team
Ann