Cardiale revalidatie
Gepaste behandeling voor

Deze revalidatie is sterk aan te raden bij mensen die kampen met hartproblemen zoals:

  • na een stentimplantatie
  • na een hartinfact
  • bij harfalen
  • na een hartoperatie
Experts in ons team
Ann
Heidi
Vincent
Tamara
Laura
Daan